Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
   
 

Το Καταγράμμα συντάσσει μια πρόταση για το site που θέλετε να δημιουργήσετε. Τη πρόταση αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να πάρετε μια ακριβή εικόνα του site όταν θα ολοκληρωθεί, για να υπολογίσετε ακριβέστερα το κόστος κατασκευής κλπ. Επίσης, η πρόταση αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον κατασκευαστή του site, ώστε να παράγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Σε μια πρόταση περιλαμβάνονται:

  • αναλυτική περιγραφή όλων των απαιτήσεων του πελάτη
  • Αναλυτική καταγραφή όλου του απαραίτητου υλικού
  • Σχεδιασμός της δομής του site
  • Αναλυτικός σχεδιασμός και περιγραφή όλων των λειτουργιών
  • Διαγράμματα του site και των λειτουργιών
  • Καταγραφή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών
  • Αναλυτική κοστολόγηση
  • Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Katagramma.gr